• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Zincirli Cami (Ankara)

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 2286 Ziyaret
  Konum
  Ankara altındağ ilçesi Ulus Anafartalar caddesindedir.
  Genel Bilgi
  Zincirli Camii, boyuna dikdörtgen planlı çatılı bir yapılıdır. Minaresi kuzey batı köşededir. Temeli kesme taş, duvarları kerpiçtir. Duvarların dışı son onarımda tuğla ile kaplanmıştır.. 

  Caminin duvarları dışta sıvasız olup dört sıra ahşap hatılla desteklenmiştir. Son cemaat yeri öne üç, iki yana birer sivri kemerle açılmaktadır. Kemerleri taşıyan ayaklar kesme taşla örülmüştür. Son cemaat yerinin üstü kadınlar mahfelinin uzantısı şeklindedir. Üstte kemerli, altta dikdörtgen üçer pencere mahfeli kuzeyden aydınlatış. Bat cephede pencereler üç sıra halinde sıralanmıştır. Bunların iki sırası dikdörtgen şekilli, bir sırası kemerli küçük pencerelerdir. Üsttekiler iki sıra alçı şebekeli, alttaki demirler parmaklıklıdır. Dikdörtgen pencerelerinin üstünde sağır kemerler yer alır. Güney cephede aynı şekilde ikişer doğuda üçer pencere vardır.

  Harimin kuzeybatı köşesine bitişik olan minarenin kaidesi kesme taştır. Üçgenlerle gövdeye geçilmiştir. Kaide geçişle beraber beden duvarları boyunca; silindirik tuğla gövde çatıdan sonra yükselmektedir. Gövde taş kuşaklarla hareketlendirilmiştir. Kirpi saçaklarla geçilen şerefenin korkulukları kesme taşla, peteği tuğla ile örülmüştür. Üstü konik bir külahla bitmektedir. Minareye çıkış kapısı kadınlar mahfeline açılır. Binanın çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. 

  Son cemaat yerinden kemerli bir kapı ile harime girilir. Kapını iki yanında dikdörtgen birer pencere vardır. Son cemaat yerinin batısından bir merdivenle mahfele çıkılmaktadır.

  Cami harimini örten ahşap tavan sade olup ortasında iki adet, altıgen göbek ve kenarlarını kalem işi süslü pervaz çevrelemektedir. Alttaki pencerelerin çevresini ve mahfel tavanındaki dikdörtgen panosunda çevresini dolaşan pervazda şerit halinde karanfil, nar çiçeği ve yaprak motifleri tekrarlanmıştır. Tavan çıtalarla kasetlenmiştir. Ortadaki göbekte üst üste binen dairelerle doldurulmuştur. Mahfel altında çıtalarla bölünmüş, çokgen, yıldız, beşgenlerin ortalarına kabaralar yerleştirilmiştir.

  Tavana kadar yükselen alçı mihrap bir palmet sırası ile bitmektedir. Beş kenarlı mihrap nişi mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Nişin içinde geometrik bir süsleme, kenarlarında birer sütunce vardır. Nişin üstündeki geniş bir boş alandan sonra üç sıra palmet dizisinin arası iki sıra yazı ile doldurulmuştur. Nişin çevresini dolaşan üç sıra silmeden ortadaki geometrik bir süsleme, iki yandaki yazıdır. Caminin ahşap minberinin kalem işi süslemelerinde bitkisel ve geometrik motifler sarı, kırmızı, yeşil ve siyah renklerle işlenmiştir. Taklit kündekâri tekniğindeki yan aynalıkları ve ajurlu korkulukları minberin önemli elemanlarıdır. Zincirli Caminin yapım kitabesi ve vakfiyesi yoktur. Şeyhülislam Ankaravi Mehmed Emin Efendi tarafından yaptırıldığını camideki Ankara valisi Hurşit Paşa tarafından 1294H./187980M. yılında yapılan onarımı belgeleyen bir levhadan öğrenilmektedir. Caminin XVII. yüzyıl ikinci yarısında yapıldığını kabul edebiliriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki Şevval 1328/1910 Ekim tarihli bir hüccetten caminin yanındaki ahşap medresenin yenilendiği anlaşılmaktadır. Bu medrese daha sonra yıkılmıştır. Cami 1937 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce esaslı şekilde onarılmış, dış cepheleri yeni bir hüviyet kazanmıştır. Aynı yıl camiye secdelik yapılması için hazırlanan projede 295 kişinin namaz kılması düşünülmüştür (http://www.altindag.bel.tr/uygulama/tarih/default.asp?bolum=zincirli)
  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri
  Alışveriş
   
  Kafe Restoran
   

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok