• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Tekkale (Dört Kilise) Manastırı

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 178 Ziyaret
  Konum
  Artvin ili Yuısufeli ilçesine bağlı  Tekkale Köyü´nün 7km kuzeyinde , Yusufeli ilçe merkezine 14 km uzaklıkta bulunmaktadır.
  Genel Bilgi

  Manastır, Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Tekkale köyüne yaklaşık 7 km. uzaklıkta, 1350 m. yüksekliindeki bir tepe üzerindedir. Dört Kilise Manastırı kilise, yemekhane, elyazmaları odası ve dört şapelden oluşur. Ayrıca manastıra giden yol üzerinde, Tekkale Köyü’ne varmadan önce bir kale ve içinde bir şapel bulunur. Kilisenin tulaları üzerindeki “İsa David’i korusun” yazısına dayanılarak manastır kilisesi Gürcü Kralı David dönemine (961-1001) tarihlenir.

  Dört Kilise Manastırı’nın adı ilk kez 1031 tarihli bir Gürcü elyazmasında geçer. Ioannes ve Euthemios isminde iki azinin yaşamlarının anlatıldıı elyazmasında “Ioannes 965 yılında İsa’nın aşkının ateşi ile dünyadaki nimetlerden vazgeçip o zamanlar çok ünlü olan oktaeklezya manastırına çekildi” denilmektedir. Bu bilgiden manastır kilisesinin 965 yılından önce bitirildii anlaşılır. Dou duvardaki tek satırlık bir yazıttan kilisenin Kral Davit Kropalat tarafından 978-1001 yılları arasında onartıldıı anlaşılır. Bu onarım sırasında orta nef 4 m. yan nefl er ise 2.20 m. yükseltilir. İyi durumda korunmuş olan kilise, dıştan 28.40×18.50 m. ölçülerinde, üç nefl i bazilikal planlıdır. Kilise planı ve boyutları ile Barhal Manastır Kilisesi ile büyük benzerlik gösterir. Kiliseye kuzey, güney ve batı duvarında bulunan birer kapıyla girilir. Batı kapının önüne, sonradan kuzey-güney dorultusunda dikdörtgen planlı üç bölümlü bir mekan eklenmiştir. İçte orta nef, yan neflerden daha geniş ve yüksek tutulmuş olup nef ayrımı, haç planlı dört çift paye ve bunları balayan yarım daire kemerlerle salanır. Orta nefin doğusunda yarım daire planlı apsis ve apsisin iki yanında iki katlı birer oda bulunur. Birer kapı ile yan nefl ere açılan odaların üst katına çıkış bilinmez. Orta nefi n batısında, sonradan eklenen bir galeri katı vardır. Galeri katı, dikdörtgen biçimli, iki serbest, iki duvar payesi ve bunları balayan yarım daire kemerlerle taşınır. Günümüzde galeri katına kilisenin batı cephesindeki pencereden ulaşılır; orjinal çıkışı ise bilinmez. Kilisenin içi, toplam ellidört pencere ile aydınlatılır. Toprak kayması sonucu kilisenin iç ve dış zemin seviyesi yükselmiştir. Orjinalde, kilisenin üç kademeli platform üzerine oturtulduu anlaşılır.

  Kilisenin doğu ve batı cepheleri merkeze doru giderek yükselen yedi; kuzey ve güney cepheleri eş yükseklikte on yarım daire kör kemerle hareketlendirilmiştir. Orta nef dıştan çift pahlı çatı, yan nefl er ise tek pahlı çatı ile örtülüdür. Yan nefl erin çatıların üzerinden görünen orta nefi n kuzey ve güney duvarlarında, eş yükseklikte onüç yarım daire kör kemer bulunur. Pencere kemerlerinde, bitkisel ve geometrik süslemeler ile dou cephede haç motifi bulunur. Çatıyı kaplayan orijinal kiremitlerin bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Kilisenin dış duvarlarında düzgün kesme taş iç duvarlarında ise dönüşümlü olarak tula ve taş kullanılmıştır.

  1036 yılında kilisenin apsisi beş şerit halinde, duvar resmi ile bezenir. En üst şeritte, meleklerin taşıdıı bir tahtta oturmuş İsa, ve gagasında bir haç tutan güvercin, alt şeritte, Meryem melekler arasında tasvir edilmiştir. Apsis penceresinin iki yanındaki şeritte, ellerinde Gürcüce rulolar tutan peygamber ve rahip tasvirleri, onun altındaki şeritte “Meryem’e Müjde”, “İsa’nın Vaftizi” ve tanımlanamayan bazı İncil konulu sahneler bulunur. Apsis penceresi içinde elinde kilise modeli tutan, başı haleli bir kadın portresi vardır. Kilisenin kuzeybatısındaki yemekhane dıştan 21.00×13.00 m. boyutlarında, dou-batı dorultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapıya dou ve kuzey duvarlarındaki birer kapıyla girilir. Yemekhanenin içi dört payeye atılan kemerlerle dou-batı dorultusunda güneydeki daha geniş iki nefe ayrılmıştır. Yemekhanenin güney duvarındaki başka bir kapıdan elyazmaları odasına geçilir. Elyazmaları odası dıştan 17×5.50 m. boyutlarında ve kuzey-güney dorultusunda dikdörtgen planlı, doğudan kilisenin batısına sonradan eklenen mekana; kuzeyden yemekhaneye bitişiktir. Manastırda bu kadar büyük boyutlu yemekhane ve elyazmaları odasının bulunması burada kalabalık bir keşiş grubunun yaşadıını ve manastırın elyazmaları bakımından önemli bir merkez olduunu kanıtlar.

  Manastırın yaklaşık yüz metre çapında bir alan içinde biri günümüze ulaşamamış toplam dört şapeli bulunur. Şapellerden biri kilisenin güneydousunda, biri derenin karşı kıyısında ve ikisi kilisenin batısındaki tepededir. Kilisenin 6 metre güneydousundaki 10.20×6.50 m. boyutlarındaki, iki katlı mezar şapeli dou-batı dorultusunda dikdörtgen planlıdır. Örtü  istemi dışında ayakta olan şapelin, doudan girilen alt katı gömü yeri olarak kullanılmış olmalıdır.  http://www.choruh.com/tr/tarih/kiliseler/the-monastery-of-dort-kilise-okhta-ecclesia 

  Kilise, plan açısından Barhal Kilisesi’ne benzemektedir. Yöredeki Ortaçağ Dönemi manastır oluşumunu en iyi biçimde yansıtmaktadır.Manastır, kompleks bir yapı olup, Kilise, Trapeza ve seminer odasıyla bu yapı topluluğunun güney doğusunda ayrı olarak inşa edilen şapelden oluşmaktadır. Manastır dört farklı yapıdan oluştuğu için, tarihi kaynaklarda olduğu gibi, günümüzde de “Dört Kilise” olarak anılmaktadır. Kilise, Manastırın odak noktasını teşkil eden yapı üç neftli bazilikal planlı olup, dıştan 28.40x18.65 m ölçülere sahiptir. Kilisenin doğu cephesi düşey olarak iki farklı yüksekliğe, yatay olarak üç kademeli bölümden oluşmaktadır. Ortada apsis, yanlarda ise, pastoforion odalarının bu yöndeki yüzeylerini içermektedir. Üçgen alınlıklı bölüm iki kademeli, yuvarlak kemerli arkadlarla hareketlendirilmiştir. Cephede simetrik olarak düzenlenmiş yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Cephenin her iki yanında Prothesis ve diakonikon düzenlenmiştir. Kuzey cephe iki katlı olarak karşımıza çıkar. Alt kat kuzey yan nef ve prothesis, üst kat ise orta nefin bu yöndeki yüzeylerinden meydana gelmiştir. Batı cephe, genel düzenlenmesi doğu cephesiyle aynıdır. Ancak, buradaki cephenin alt bölümüne, dikdörtgen planlı narteks eklenmiştir. Cephe her üç nefin bu yöndeki yüzeylerinden oluşmaktadır. Yapının güney cephe düzenlemesi tümüyle kuzey cepheyle aynıdır.Orta nef çift pahlı, yan nefler ise, tek pahlı çatı ile örtülmüştür. Yapının tüm çatısı bozulmuştur. Özellikle orta nefin güney kanadı en çok etkilenen bölümdür. İç mekanda simetrik olarak yerleştirilen sekiz haçvari serbest paye üç nefe ayrılmıştır. Ortadaki nef daha geniş ve yüksek yanlardaki birbirine eşit ölçülere sahiptir. Orta nef beşik tonozla örtülmüştür. Nefin doğusunda dikdörtgen planlı bema yer alır. Bemayı yarım daire şeklinde apsis çevreler. Apsis dışa taşıntı yapmadan, yarım kubbe ile vurgulanmıştır. Apsisin iki yanında ikişer kattan oluşan, düzenlemeleri aynı olan dikdörtgen planlı pastoforion odaları bulunmaktadır. Alt kattan seyyar birer merdivenle çıkılan üst kat pastoforion mekanlarının her biri ikişer dikdörtgen planlı, birer ise armudi formlu hücrelere sahiptir. Yapı, çeşitli nedenlerden dolayı, tahribe uğramıştır. Yapıda, zengin olmasa da, mimari plastiğe halen bir bölümü günümüze ulaşan freskli ve doğal boyadan oluşan süslemelere rastlanmaktadır. Cephede kabartma olarak yapılan süslemeler, geçme şeklindeki çeşitli geometrik ve bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Kilisenin süsleme açısından önem arz eden freskleri tüm olumsuzluklara rağmen, günümüze ulaşmıştır. Apsiste yer almaktadır. Aziz Nino’nun olabileceği vurgulanan elinde bazilikal planlı bir Kilise ile birlikte sunulan fresko hala canlılığını muhafaza etmektedir. http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/artvin/gezilecekyer/tekkale-manastiri 

   


  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Doğa Motel

  Doğa Motel

  Tel : 0 464 651 74 55 Adres : Ortan Köyü Çamlıhemşin
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok