• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Taşkın (Taşhun) Paşa Medresesi

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 1287 Ziyaret
  Konum
  Nevşehir ili Ürgüp ilçesine  bağlı, yaklaşık 20 km. mesafede bulunan, Taşkınpaşa (Damsa) Köyü’ndedir
  Genel Bilgi
  Aynı köydeki cami ile muhtemelen beraber yaptırıldığı anlaşılan medresenin, tarihini gösteren herhangi bir kitâbesi yoktur. Bununla birlikte, yukarıda bahsi geçen satış senedi belgesinin tarihine bakarak, eserlerin, 1350 yılında sağ olan Taşkın Paşa tarafından, büyük bir ihtimalle bu tarihlerde veya bundan kısa bir süre önce yaptırıldığını söylemek mümkündür13 .Nitekim, hâlen cami avlusunda bulunan türbelerin; 743 H./1342 M14, 752 H./1351 M. ve 756 H./1355 M15. tarihlerini taşıması, ayrıca medrese ve caminin gerek mimarisi, gerekse süsleme özellikleri de bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Medresenin Mimarîsi ve Müştemilâtı: Mimarı hakkında hiçbir malûmat bulunmayan medrese, kareye yakın bir plân üzerine yapılmıştır .Tamamen kesme taştan inşa edilmiş ve oldukça yüksek olan portal, binanın batı cephesindedir. İki kat halinde yükselmekte olan portalin üstünde, bir
  pencere boşluğu vardır18. Taçkapının hemen gerisindeki giriş mekânının alçak yapılması, üstünde daha önce bir odanın bulunduğunu akla getirmektedir . Giriş holünün hemen sağında (güneyinde) bir mescid yer almaktadır. Mescidin hem hole, hem de avluya açılan iki kapısı vardır. Holün solunda (kuzeyinde) kalan duvar yıkılmış olup, burada çatıya çıkan bir merdivenin ve
  bu merdivenin doğu tarafında da, hole açılan bir oda olduğu anlaşılmaktadır20. Holün doğu tarafında yer alan avlu, kareye çok yakın bir görünüm taşımaktadır. Avlunun üstünün kubbeyle örtülü olduğu sanılmaktadır21. Avlunun güney cephesinde bulunan ana eyvanın dört adet penceresi vardır. Ana eyvanın doğusuna, binanın da güneydoğusuna, düşen oda ile tamamen bu odanın kuzeyine düşen diğer oda, birer kapı ile avluya açılmakta, birer mazgal pencere ile de doğudan ışık almaktadır.  Avlunun kuzeyindeki küçük eyvanın her iki tarafında, birer küçük mekân bulunmaktadır. Küçük eyvanın solundaki küçük mekândan bu
  eyvanın arkasında yer alan bir odaya, bu odadan da bir kapı ile küçük başka bir hücreye23 geçilmektedir. Bunlardan büyük oda iki, diğeri de tek mazgal pencereden ışık almaktadır. Küçük eyvanın sağındaki küçük mekândan geçilen, kuzeydoğudaki büyük oda dikdörtgen şeklinde olup, iki mazgal pencereden ışık alır (İsmail ÇİFTÇİOĞLU /  Sosyal Bilimler Dergisi 17 ). Halk kütüphanesi binası olarak kullanılmaktadır.

  Uygun Mevsim
  Her Mevsim Halk kütüphanesi olarak hizmet vermekt
  Konaklama Etkinlikleri

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok