• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Sultan Alaaddin Cami (Ankara)

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 1732 Ziyaret
  Konum
  Ankara Altındağ ilçesinde Ankara Kalesinde İçkalenin Zindan kapı yanındadır.
  Genel Bilgi
  Ankara 'nın bilinen en eski camisi olup  Kale duvarı caminin mihrap duvarı olarak kullanılarak inşa edilen  caminin aslı, Selçuklu devrine aittir. Caminin diğer duvarları subasman seviyesine kadar moloz taş, üstü kerpiç olarak yapılmıştır. Camide ve çevresinde bolca devşirme malzeme görülmektedir. Duvarlar beyaz sıvalıdır. Geniş saçaklı çatısı alaturka kiremit kaplıdır.
  Geniş bir alanı kaplayan, boyuna dikdörtgen planlı caminin kuzeyindeki son cemaat yeri, doğu tarafta ana binadan iki sütunla yana doğru genişletilmesine karşılık batı tarafı da bir duvarla kapatılarak oda haline getirilmiştir. Sekiz sütunla dışa açılan son cemaat yerinin üstüne kadınlar mahfeli uzanmaktadır.

  Üç taraftan pencerelerle aydınlanan caminin güney tarafının altı sur duvarı olduğundan, sadece üste küçük pencereler açılmıştır. Caminin minaresi kuzeybatı köşede camiden ayrı, kare planlı, kesme taş bir kaide üzerinde yükselmektedir. Tuğla gövdenin altında ve üstünde birer taş bilezik dolaşmaktadır. Taş korkuluklu şerefeye kirpi saçaklarla geçilir. Peteğin üstü kurşun külâhlıdır. 

  Caminin harimi sadedir. Kuzeydeki ahşap mahfel son cemaat yerine doğru genişletilmiştir. Sade olan ahşap tavandaki altıgen göbek ve ahşap pencere çerçeveleri, onarımlar sırasında boyanmıştır.
  Pencerelerin ahşap kanatlarından biri Etnografya Müzesi'nde korunmaktadır. Osmanlı Devrinden olan kanat oyma tekniği ile yapılmış motiflerle süslüdür.Barok karakterli mihrap, yarım daire planlı nişe sahiptir. İki yanında ikişer sütunce, üstünde bir yazı panosu vardır.Camideki ceviz minber, çakma kündekâri tekniği ile yapılmış olup bazı elemanları oyma tekniğindedir. Kaide ve külâh kısmı yenilenen minberi orta büyüklüktedir. Minberin yan aynalığına çeşitli çokgen ve yıldız biçimli, üstleri kabartma olarak rûmî motifleriyle süslenmiş parçalar, çıtalarla çakılmıştır. Aynı şekilde köşk kısmının altında araları dört kollu yıldızlarla dolu çokgen parçalar görülür. Korkuluk şebekeleri, yıldız ve çokgenlerle doldurulmuştur. Şebekelerin çerçeveleri geçmelerle süslüdür. Minberin dilimli kemerli kapısının aynalığında yapım kitabesi, sol korkulukta usta kitabesi işlenmiştir. Kapı kemerinin iki yanındaki boşluğa ince rûmîli helezonlar oluşturan hatlar işlenmiş, ortalarına da birer madalyon yerleştirilmiştir. Kapı kanatları çakma kündekâri tekniğindedir. Kapı binisinde balık pulu motifi görülür. Cami, minber kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mesud tarafından 594/1198 yılında yaptırılmıştır. Minberinin ustası, Marangoz Ebubekir oğlu İbrahim Rûmî'dir.
  Daha sonra harap olan cami, 763 /1361 yılında Osmanlı Sultanı Orhan'ın valisi Lülü Paşa tarafından onarılmıştır. II.Murad zamanında 837/1433 yılında Şerife Sünbül Hatun tarafından onarıldığını diğer kitabeden öğreniyoruz.Muhtemelen bu onarımların birinde veya daha sonra cami şimdiki yerine yapılmıştır. Tarihi yönü ve ahşap minberi ile önem kazanan bir yapıdır.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1956-1960 arasında ve 1984 yılında yapılan onarımda, cami, çevresini saran eklentilerden temizlenerek, mezbelelikten kurtarılmış, ilk yapılışına ait ortaya çıkarılan mihrabı, caminin doğusunda görülmektedir. Dikdörtgen planlı mihrap nişinin üstünün mukarnas kavsaralı, içinde daha küçük bir mihrabiye ve zar başlıklı köşe sütunceleri olduğu görülmektedir. Selçuklu devrine ait bu mihrap, Ankara'daki en eski mihraptır (www.ankararehberi.com) .
  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok