• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Smintheus Kutsal Alanı

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 1429 Ziyaret
  Konum

  Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünün hemen kuzeybatısındadır.


  Genel Bilgi

  Apollon Smintheus kutsal alanı, su yönünden zengin olan bugün “Bahçeleriçi” denen yerde tapınak, su depoları ve hamamdan oluşan kısmı kazılarla ortaya çıkarılmış durumdadır. Smintheion kutsal alanı, eski çağlarda Troas'ın önemli kült merkezlerinden biridir. Tanrının Troas bölgesinde onurlandırılmasını, öncelikle Homeros'un İlyada destanındaki "Leto ile Zeus'un oğlu Apollon, güzel saçlı Leto'nun doğurduğu" anlatımından ve Akhilleus'un büyük öfkesine neden olan olaylardan öğrenmekteyiz. Tanrının fare sminthos ( Σμινθεύς) epithetonu ile tanınması, ilk kez Troas bölgesinde karşımıza çıkar. Kültünün Troas bölgesin ilk kez ortaya çıkışı, hiç kuşkusuz bir kuruluş söylencesi ve İlyada destanındaki kimi olayların sağlıklı bir biçimde yorumlanmasında yatar. Apollon kültünün doğuşunda tarlafarelerinin verdikleri zararların ve getirdikleri felaketlerin büyük payı vardır. Apollon güçlü kralları, halklarına karşı yaptıkları haksızlıklardan ötürü farelerle yayılan veba salgınlarıyla cezalandırmasını bilmiş,

  hakkın yerine ulaşmasına aracı olmuştur. Mysia dilinde fareye "sminthos" denmesi, Troas'a göç edenlerin bu sözcüğü ve Smintheus kültünü ilk kez burada tanımaları, kültün Troas'a özgü olduğunu akla getirir. Yapı, sütun başlığı altındaki son tambur olarak tanımladığımız, columnae caelata’ları (figürlü sütun tamburları) ve friz bloklarıyla tanınır. Bu mimari elemanlarda betimlenen İlyadaanlatıları, yapının diğer bir özgünlüğüdür. Olasılıkla İÖ 2. yüzyılın ortasında yapılan tapınağın kimler tarafından finanse edildiği bugüne kadar sağlam verilerle saptanamamıştır . Tapınak 1866’da mimari yönüyle tanıtılmış, aradan geçen yüzyıl sonunda, 1980 yılında başlanan kazılar, tapınağı tekrar gündeme taşımıştır. Eski çağlarda Aleksandria Troas’a hizmet veren Apollon Smintheus Tapınağı, Roma Dönemi’nde Tuzla Çayı üzerine inşa edilen bir köprüyle işlevini sürdürmüştür. 1980 yılından bu yana süregelen kazılarda, onarım ve sergileme önceliklerdir. Tapınağın üzerinde ve temenos içinde yer alan iki zeytinyağı fabrikası daha sonra (yağhane-mengene) kamulaştırılmış ve tapınağın temeli üzerinde yükselen mengene ise yıkılmıştır. 
  Pullan'ın da daha önce saptadığı gibi, tapınak üç farklı malzemeden yapılmıştır. Tüf-(limestone) Kabataş, andesit bazalt-(ragstone) Karataş ve mermer. Temeli oluşturan tüfün mermerle karşılacağı her alanda araya andesit bazalt taş konmuştur. Özgünel kazıları sonunda; temel ölçüleri 30,54 [55] x 47,91 m ve stylobat ölçülerini 22,39 x 4°>2m olarak ölçülmüştür. Tapınak bir İon pseudodipterosu ve 8 x 14 sütun sıralı ve 11 basamak üzerinde yükselen podium biçimli alt yapısıyla Anadolu'da Geç Hellenistik Dönem'in önemli kutsal alanlarından biridir. Pullan'ın tapınağın restitüsyonunu yaparken sütun tamburlarındaki eksikliklerin kaynağını bulamaması, bizim için de araştırılması gerekli bir olay olarak karşımıza çıkar. Tapınağın yüksekliği 17,24 m'dir. Üstyapıyı taşıyan sütunlar 7 tamburdan oluşur. Tamburların yüksekliği 8,90 m, kaideyle birlikte 9,696 m, kaideden arşitrava kadar, başlıkla birlikte 10,096 m'dir. Tapınağın Geç Hellenistik Dönem mimarlık sanatı içinde en önemli özelliklerinden biri, İon başlıklarının altında yer alan, plastik bezemeli altıncı tamburun üzerine oturan ve 8 adet ele geçen Columnae Caelatae'ler-dir. Yükseklikleri 0,74 m olarak ölçülen figürlü tamburların beşi Homeros'un İlyada dizeleri-insan figürlü, diğer üçü ise Bukephalİon-Girland bezemeleriyle süslenmiştir. Apollon Smintheus Tapınağı'nda plastik frizler, toplam olarak 19 adet friz blokundan oluşur.
  Yapı plan açısından, Anadolu ve diğer Roma egemenliği altındaki bölgelerde inşa edilen örneklerden oldukça farklıdır. Özellikle plan ve boyut olarak bu durum bölge açısından da üniktir. Asıl mekânlar hamam planına uygun olarak güneybatı kuzeydoğu yönde uzanmaktadırlar. Bu plan oturtma şekli, Vitruvius'un "Hamamlar için ilk olarak, mümkün olan en sıcak konum seçilmeli yani, kuzey ve kuzeydoğu yönleri dışında bir yön seçilmelidir..." kuralı uygulanmamış, bu kural yerine arazinin durumu göz önüne alınarak planlama yapılmıştır. Ana mekânlar birbirine bitişik ve paralel dört odadan oluşmaktadır Bu düzenlemesiyle Kutsal alanın en üst noktasında yer alan kaynak suyu ve su depoları, suyun kullanımını ve suyla ilgili yapıları gerekli kılmaktadır. Suyun kullanıldığı yapılardan ilki Roma hamamıdır. Hamam, su depolarının kuzeybatısında, tapınağa ise yaklaşık57-60 m'likuzaklıktayer almaktadır. Günümüze kadar bir tek duvarı ayakta kalan hamamın toprak üzerindeki bu kısmı kemer görüntüsü almış ve 2008 yılında bu duvar kazılarak onarımı yapılmıştır. Kazılar sonrasında hem yapının yıkılması önlenmiş hem de kazı çalışmalarıyla büyük bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Hamamın iki ayrı evresi vardır ve günümüze ulaşan kalıntılar geç evre hamamına aittir. Tanrı Apollon’a ait Smintheion kutsal alanı, 1853 yılında Tro- as bölgesine harita çalışması için gelen İngiliz Admiral R. N. Spratt tarafından bilim dünyasına duyrulur. R. P. Pullan 1866 yılının 13 Eylül-22 Kasım tarihleri arasında “Society of Dilettanti” adına Gülpınar’da kazılar yapar ve tapınağı arkeoloji dünyasına ayrıntılı olarak duyurur. 1980 yılında tekrar başlatılan bilimsel kazı ve onarım çalışmaları bugün de devam etmektedir (http://www.smintheion.com ).


  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Yakındaki alternatif yerler
 • Assos Limanı
 • Aleksandria Tro
 • Babakale Kalesi
 • Babakale Limanı
 • Babakale Köyü
 • Akliman Koyu (G
 • Tuzla Jeotermal
 • Bozcaada (Çanak
 • Akvaryum Koyu (
 • Güvercin Koyu (
 • Pembe Göl (Daly
 • Ayazma Koyu (Bo
 • Yedi Taşlar (Ko
 • Habbele Koyu (B
 • Tuzburnu Feneri
 • Herodes Atticus
 • Kestanbol Kaplı
 • Dalyan Köyü (Ez
 • Assos Antik Ken
 • Behramkale
 • Kadırga Koyu (B
 • Bozcaada Kalesi
 • Hüdevendigar Ca
 • Yeniköy Limanı
 • Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok