• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Ä°badullah Cami

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 1604 Ziyaret
  Konum
  Ankara Altındağ ilçesi Ulus Hacı Doğan Mahallesi Sulu Han ve Çerkez sokaklarının kesiştiği köşededir.
  Genel Bilgi

  17. yüzyıl başında yapılmış olup member ve tavanda bulunan aşı boyalı nakışlar Nakkaş Mustafa'ya mal edilmektedir.Cami, kerpiç ve taş duvarlı çatılı bir yapıdır. Son cemaat yeri, minaresi ve alçı mihrabı ile tipik bir Ankara camisidir.
  Boyuna dikdörtgen planlı caminin duvarları, temelde kesme taş, üstü ahşap hatıllı kerpiç örgüdür. Çeşitli onarımlarda kerpiç örgü tuğla ile değiştirilmiştir. Halen kuzey, güney ve batı cepheler tamamen tuğladır.

  Kuzeydeki iki yanı kapalı son cemaat yerinin ortada dar, iki yanda geniş kemerleri iki yanda duvar, ortada kare iki sütuna oturmaktadır. Kemerlerin arası sonradan kapatılmıştır. Soldaki sütun, Bizans devrinden kitabeli bir mezar anıtı olup, üst kısmında kabartma olarak yapılmış erkek figürü vardır. Cephenin üst kısmında mahfele açılan üç adet dikdörtgen pencere vardır. Doğu cephesi 1970'den önce yapılan bir eklenti için kaldırılmıştır. Eskiden bu tarafta Yusufiye Medresesi olup, caminin beyaz sıvalı duvarında üç alt dört üst pencere olduğu, eski bir resimde görülmektedir. Güneye iki alt, iki üst, batıya dört alt, beş üst pencere açılır. Alt pencerelerin üstünde sivri, sağır kemerler vardır. Tuğla gövdeli minarenin kaidesi, son cemaat yerinde doğu duvarının içinde yükselmektedir. Minarenin üst kısımlarında yeşil renkli, sırlı tuğlalı üç sıra kuşak olup, şerefe altı kirpi saçaklıdır. Çatısı alafranga kiremitle kaplıdır.

  Son cemaat yerinde, iki yanında sivri kemerli birer pencere olan sade bir kapı ile harime girilir. Harimin ahşap tavanının kenarları aşı boyalı kalem işleriyle süslü pervazla çevrilidir. Çıtalarla karelere bölünen mahfel tavanında, içi geometrik motiflerle doldurulmuş altıgen bir göbek vardır. Harimin doğu duvarı kaldırılarak eklenti ile bağlanmıştır. Üst pencereler içte kemerli ve alçı şebekelidir. Tavana kadar yükselen alçı mihrabın beş kenarlı, mukarnas kavsaralı nişi vardır. Nişin çevresini dolaşan üç sıra silmeden içteki ve dıştaki yazı, ortadaki geometrik geçme ile süslüdür. Nişin içi ve kavsaranın iki yanındaki alan da geometrik geçme ile süslüdür. Kenarlarda sütunceler ve içinde bir yazı kuşağı olan nişin kavsarasının üstünde, altı sıra halinde değişik genişlikte yazı panoları sıralanmıştır.

  Mekanın üzerini örten ahşap tavan, mahfil kısmında daha eskidir. Mahfil tavanı ortasındaki altıgen göbeğin kenar pervazları nakışlıdır. Dikdörtgen olan birinci sıra pencerenin üzerindeki ikinci sıra pencereli sivri kemerli ve alçı şebekelidir.Mihrap kıble duvarında tavana kadar yükselmekte ve mihrap nişi üç bordürle çevrilmektedir. İç ve dış bordürlerde Kelime-i Tevhit yazıları birbiri ardı sıra devam etmekte, iki bordür arasında ise örgü motifleri ile süslü 3'lü bordür yer almaktadır. Niş 5 kenarlı ve köşeleri sütuncelerle, niş köşe dolguları geçmelerle süslenmiştir. Bütün kenarları dolaşan ve mihrabı ortasından ikiye ayrılan ahşap kuşakta motifler arasında, kırmızı, sarı ve siyah renkli nakışlarla süslenmiş ve ortalarındaki kartuşlar içinde ayetler yazılmıştır.Ahşap minberi zincirli camii minberinde olduğu gibi aşı boyalı nakışlarla süslü iken üzerine sürülen vernik tabakası altında nakışlar görülmez hale gelmiştir. İbadullah Camii nakışlarında da Zincirli camii'nde olduğu gibi karanfil, hatayi, rozet, gül, rumi ve yaprak motifleri işlenmiştir. Merdiven teşkil edecek şekilde ortadaki çok köşeli yıldız göbek etrafında teşkil olunmuştur


  Kitabesi olmayan cami vakıf kayıtlarına göre, XV-XVI. yüzyılda yaşayan Hoca İbadullah tarafından yaptırılmıştır. Zamanla harap olan caminin Hacı Yusuf Ağa bin Hoca Kasım tarafından yeniden yaptırıldığı, Gurre-i Rebiulevvel 1151 / Temmuz 1738 tarihli vakfiyesinden anlaşılmaktadır. Hacı Yusuf Ağa harabe halindeki Hoca İbadullah Camisini yeniden yaptırıp gelirler vakfetmiş, camide haftada iki gün tefsir dersi verilmesini istemiştir. 1958 yılında onarılan caminin ahşap mahfeli, minberi ve çatısı 1985 yılında yanınca, 1986 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır (http://www.ankarakalesi.com/ )


  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri
  Alışveriş
   
  Kafe Restoran
   

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok