• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Derinkuyu Yeraltı Şehri

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 3012 Ziyaret
  Konum
  Nevşehir’in Derinkuyu ilçe merkezindedir. Nevşehir’e 29 km, Niğde’ye 50 km. mesafededir.
  Genel Bilgi
  Protohitit döneminden itibaren yapılandırıldığı düşünülen yeraltı şehirlerinden biri olan Derinkuyu’nun, sekiz katı gezilebilmektedir. Binlerce kişinin barınma, yeme-içme, ibadet, savunma ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olan yeraltı şehrinin ziyarete açık alanlarında ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane (şaraphane), misyonerler okulu, çalımsa odaları, uyuma ve dinlenme birimleri ve mezar odası bulunmaktadır.  1963 yılında tesadüfen bulunmuş, 1965 yılında ziyarete açılmıştır. Bütün yeraltı şehirlerinde olduğu gibi Derinkuyu yeraltı şehri için de kesin bir tarih verilemezken Protohitit, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı belirtilmektedir.  Günümüzde gezilebilen alanı 2500 m² olan Derinkuyu yeraltı şehri, temizlenememiş alanları ile birlikte, toplam 4 km² lik bir alanı kaplamaktadır. Derinkuyu yeraltı şehrinin toplan kat sayısı tam olarak bilinmemektedir.   Girişin hemen yanında bulunan havalandırma bacasına göre derinlik 40.00 m. dir. Yedinci katta bulunan ve yeryüzüyle bağlantısı olmayan su kuyusu dikkate alındığında derinlik yaklaşık 85.00 m. ye ulaşmaktadır. Yeraltı şehrinde derinliği 70.00 m. – 85.00 m. arasında değişen 52 su kuyusu ve havalandırma bacası bulunmaktadır. Havalandırma bacaları ve su kuyularının derinliğini belirleyen etken bu birimlerin bulunduğu kat ve bu katın yeryüzüne olan yakınlığı veya uzaklığıdır. Kaynaklarda verilen bilgilere göre Derinkuyu yeraltı şehrinin derinliği, havalandırma bacaları ve su kuyularına göre, 40.00 m. ile 85. 00 m. Arasında değişmektedir. Yedinci katta bulunan su kuyusunun derinliği yaklaşık olarak 60.00 m. olarak ölçülmüştür.

  Derinkuyu yeraltı şehrinin yaklaşık 3000 kişiyi barındırabilecek bir yeraltı sehri olduğunu ifade eden kaynaklara ilaveten 4000 veya 5000 kişi barındırabilecek kapasitede olduğunu belirten kaynaklar da mevcuttur.

   

  Ayrıca Yeraltı şehirlerinde tuvalete sık rastlanmadığından bu gereksinimin nasıl karşılandığı henüz tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır. 

  KATLAR

  Yeraltı yerleşimlerindeki kat kavramı bir apartmanın katları gibi düsünülmemelidir249. Katlar sırasıyla birbirinin üstünde olmamakla birlikte kapladıkları alan bakımından da farklılaşabilmektedir. Derinkuyu yeraltı şehrinde görülen karmaşık kat sistemi bu durumun en güzel örneğidir. Birinci kattan başlayarak ikinci ve dördüncü katı birbirine bağlayan koridor üçüncü kata ulaşmamaktadır. Yeraltı şehrinin doğusunda bulunan üçüncü kata ikinci ve besinci kattan ulaşılırken dördüncü kat birinci ve besinci katla bağlantılıdır. Yeraltı şehrinin merkezi konumundaki besinci kat üç, dört ve altıncı katın başlangıç ve bitişlerinin kesiştiği noktadadır. Kat sisteminin net olduğu bölüm besinci katın devamındaki, tünelden ibaret olan, altıncı kat, tünelin bitimindeki yedinci ve sekizinci katlardır. Katları itibariyle Derinkuyu yeraltı şehri su şekilde tasnif edilebilir;

  GİRİŞ

  Derinkuyu ve Kaymaklı gibi tipik bir yeraltı şehrinde giriş, yüzeyden, dikkatlice ve ustaca gizlenmiş, 5.00 m. aşağıdaki bölüme geçisin sağlandığı bir birimdir. Yer altı şehirlerinin pek çoğunun özgün girişleri bugüne kadar korunamamıştır. Derinkuyu yeraltı şehrine, günümüzde yeraltı şehrinin çıkısı olarak kullanılan, koridor seklindeki bir girişle girilmektedir. Kuzeybatıdan verilen giriş kuzeydoğudan 8 basamak, kuzeybatıdan ise 16 merdiven basamağıyla, L seklinde düzenlenen girişle, aşağı inmektedir. Ayrıca günümüzde, yeryüzüne sonradan eklendiği anlaşılan bir tünelle bağlanan, bir giriş kullanılmaktadır. 1.25 m. genişlikteki bu giriş 2.35 m. uzunluğunda olup 20 merdiven basamaklıdır. Derinkuyu yeraltı şehrine, yeraltı şehirlerinin tipik özelliklerinden biri olan, çevredeki evlerden de bağlantı sağlanmaktadır. Yeraltı şehrinin gezilemeyen bölümlerinde olan bu bağlantılardan biri Durmuş Kadir evinden sağlanmaktadır.

  I.KAT

  Derinkuyu yeraltı şehrinin birinci katında ahır, şaraphane, misyoner okulu ve vaftizhane bulunmaktadır. Birinci kat girişin de bulunduğu en üst kat olup, genel bir tarihlemeyle Protohitit dönemine kadar (M.ö.2000–1750) indirilmektedir. Bölgede bulunan yeraltı şehirleri Protohititlerden başlayıp Bizans’a kadar uzayan uzun bir süreç dahilinde günümüzdeki derinlik, genişlik ve mekan oluşumlarına kavuşmuştur. İlk yapıldıklarında muhtemelen küçük birer oda veya birkaç birimin birbirine bağlandığı mütevazı yeraltı mekânları olan ve yeraltı şehirlerinin çekirdeği denilebilecek bu bölümler esas itibariyle sadece insanların korunmak için sığındıkları birimler olmuştur. Zaman içerisinde tarihi coğrafyası değişen Kapadokya bölgesinin, hem stratejik öneminden hem de özellikle bölgede Hıristiyanlığın resmi din olarak kabulünden sonra, sık sık saldırılara uğraması; buna ilaveten geniş bir coğrafya olan bölgenin nüfusunun da artması neticesinde mevcut yeraltı birimlerinin çoğaltılması sonucunda, içerisinde uzun süre tüm insani ihtiyaçların giderilebileceği, yeraltı şehirleri meydana getirilmiştir. Uzun ve yoğun süren ama geçici olan bu dönemler boyunca insanlar yeryüzündeki yaşamları içerisinde kullandıkları tüm eşyaları, uygulamaları yer altı şehirlerinde de uygulamışlardır. Sonraki aşamalarda genişletilen yeraltı şehirlerinin giriş katlarına bu mantık doğrultusunda ahırlar oluşturulmuştur.

  II. KAT

  Derinkuyu yeraltı şehrinin ikinci katının gezilebilen bölümlerinde, oturma odası olarak kullanılan mekânlar, günümüzde yeraltı şehrinin girişi olarak kullanılan bölüm, mutfak, mutfakla alakalı birimler, şaraphane, erzak depoları ve mutfağın devamında ahır olarak kullanıldığı belirtilen bir bölüm bulunmaktadır.

  III. KAT

  Derinkuyu yeraltı şehrinin üçüncü katını yeraltı şehrinin tüm katlarına inen bir havalandırma bacası oluşturmaktadır. Ayrıca üçüncü katta bulunan bir tünelin 9 km. uzakta bulunan Kaymaklı yeraltı şehrine bağlandığı belirtilmektedir.

  IV. KAT

  Yeraltı şehrinin dördüncü katında oturma-yatma odaları ve erzak depoları bulunmaktadır.

  V. KAT

  Yeraltı şehrinin dağılım merkezi olarak düşünülen besinci katta, üçüncü kattan gelen tünelin sonlandığı sahanlık, havalandırma bacası, havalandırma bacasının devamında birbiriyle bağlantı odalar ve besinci katı yedinci kata bağlayan tünelin başlangıcı bulunmaktadır.

  VI. KAT

  Altıncı kat, besinci katı yedinci kata bağlayan bir tünelden ibarettir. Tünel üzerinde ikisi kapı odası, üçü ise tünel kontrolünün yapıldığı birer güvenlik noktası olduğunu düşündüğümüz beş birim bulunmaktadır.

  VII. KAT

  Yedinci katta toplantı salonu, mezar odası, kilise, kilisenin devamında bir salon ve su kuyusu bulunmaktadır. Yedinci kat yeraltı şehrinin en geniş mekânıdır. Beşinci kattan başlayan tünelin bittiği yerde yedinci kat şekillendirilmiştir. Tünelin bittiği yerden itibaren dört merdiven basamağıyla yedinci kata inilmektedir. Yedinci katın merkezinde toplantı salonu bulunmaktadır.

  VIII. KAT:

  Derinkuyu yeraltı şehrinin sekizinci katı, içerisinde bir havalandırma bacası olan, küçük bir odacıktan ibarettir.
  (Kaynak:www.derinkuyu.gov.tr) 


  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri
  Alışveriş
   
  Kafe Restoran
   

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok