• Ana Sayfa
 • Bölgeler
 • Oluşumlar
 • Etkinlikler
 • Tarihi Kültürel
 • Makaleler
 • Fotoğraf Galerisi
 • Biz Kimiz

  Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM)

  Hava Durumu
  Hakan Erman Tarafindan Eklendi 1468 Ziyaret
  Konum
  Ankara Altındağ ilçesi Ulus Meydanında Cumhuriyet Caddesindedir.
  Genel Bilgi

  1923 yılında Atatürk’ün isteğiyle, Mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli (Parti Merkezi) olarak tasarlanan ve inşa edilen bina işlevi değiştirilerek, 18 Ekim 1924 tarihinden 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca Meclis olarak kullanılmıştır. Cumhuriyetin gelişmesi için önemli kararların alındığı; çağdaş yasaların çıkarıldığı; uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı; çok partili sisteme geçişin sağlandığı önemli bir yapıdır.

  1961 yılında meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması üzerine II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, Merkezî Antlaşma Teşkilâtı'na (CENTO) tahsis edilmiştir. 1961-1979 yıllarında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan bu bina CENTO'nun kaldırılması ile aynı yıl Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Binanın ön kısmının Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmesi, arka kısmının ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün hizmet binası olarak kullanılması kararlaştırılmış; müzeye ayrılan yapı kısmının, onarım, restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanmış ve 30 Ekim 1981 tarihinde “Cumhuriyet Müzesi” ilk kez ziyarete açılmıştır. Müzenin daha fonksiyonel ve çağdaş hale getirilebilmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan projelere göre uygulama çalışmaları yapılmış, 28.11.2007 tarihinde onarım, restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları için ziyarete kapatılan Cumhuriyet Müzesi 29 Ekim 2008 tarihinde tekrar ziyarete açılmıştır.

  Müze giriş katının teşhir tanzimi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce; Hacettepe Üniversitesi “Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’ndan Hüseyin Tosun’un danışmanlığında hazırlanmıştır. Ziyaretçiyi ilk olarak, duvara yansıtılan “Meclis Açılış Konuşması” ile Atatürk’ün karşıladığı Müzede, Bina Tarihçesi, 1924-1960 yıllarına ait Meclis faaliyetleri ile Atatürk Devrim ve ilkelerinin anlatıldığı bilgi panoları, grafik görseller, Cumhuriyet’in ilanından sonra ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen yeniliklere ilişkin eserler ve dönemin üç Cumhurbaşkanına (Atatürk, İnönü ve Celâl Bayar) ait şahsi eşyalar sergilenmektedir (http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44268/ankara-cumhuriyet-muzesi-iitbmm.html )

  Bina bodrum üzerine iki katlıdır. Mekânlar, iki kat yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarı boyunca koridorların çevresine dizilmiştir. Giriş ve uzun cephelerde orta ve köşe akslar dışarı taşırılarak simetri güçlendirilmiştir. Giriş alanına tepeden bakan bir şahnişini vardır. Girinti ve çıkmalarda hareketlendirilen cephelerde kullanılan sivri ve basık kemerler, çini bezemeler, geniş saçaklar, balkon altı destekleri, içte göbekli ve çıtalı tavanlar Osmanlı mimarlığından alıntılardır.Osmanlı ve Selçuklu süsleme anlayışı iç mekânda kalemişlerinde, altıgen yıldız motiflerinde de görülür.

  Yığma olarak yapılan binanın cepheleri farklı büyüklükte kaba taşların oluşturduğu bir duvar örgüsü gösterir 

   

  Kaynak :  İnci Aslanoğlu;"Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, s.15-116, Ankara, 2001. Metin Sözen;"Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi", s.26, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1996. Sibel Bozdoğan;"Modernizm ve Ulusun İnşası", s.51, Metis Yayınları, İstanbul, 2002.


  Uygun Mevsim
  Her Mevsim
  Konaklama Etkinlikleri

  Konaklama
  İmkanları
  Cafe
  Restaurant
  Tur
  Firmaları
  Diğer
  Etkinlikler
  Harita
  Kullanıcı Görüşleri
  Yorum yok