Üyelik Sözleşmesi

www.yerturk.com' üye olan herkes Üyelik Sözleşmesi'ni okumuş ve kabul etmiş sayılır. www.yerturk.com'a girilen her türlü içerikten girişlerin sahipleri sorumludur. www.yerturk.com çeşitli noktalarda kontrol mekanizmaları kurmuş ve iletilen şikayetleri inceleyerek gerekli aksiyonları alma görevini üstlenmiştir. Girilen yazı fotoğraf ve diğer her türlü içeriğin telif hakkının olmadığı veya girişi yapan kişide olduğu varsayılacaktır. Lütfen telif hakkı bu şartlara uymayan girişler yapmayın, kaynak belirtilmesi gereken durumlarda kaynak belirtin. Diğer üyelerin eklediği yazı, fotoğraf gibi malzemeleri izinsiz olarak kullanmayın.

Aşağıda www.yerturk.com sitesini amacına uygun olarak kullanmayı hedefleyen üyelerimizi koruma amacını taşıyan üyelik sözleşmesini görebilirsiniz.

İşbu www.yerturk.com Üyelik Sözleşmesi" (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır); www.yerturk.com adlı web sitesinin (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olan Hakan Erman ve Utku Erdener (bundan böyle site sahipleri olarak anılacaktır) ile Site'de sağlanan hizmetlerden kullanıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra "Kullanıcı" veya "Üye" olarak anılacaktır), arasında geçerli olup, Site'yi ve Site'de sağlanan hizmetleri kullanabilmek için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

Site'ye Üye olabilmek ve/veya Site'de sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Her halükarda Site'yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

I. KULLANIM ŞARTLARI

1. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, tüzel kişi Üyeler ise, bu Sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Site'ye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site'de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site'ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Her kullanıcı Site'ye bir defa üye olabilir ve kullanıcı adı ve şifre oluşturmak suretiyle Site'ye erişim sağlar. Her üye Site erişim şifresini kendinin ve diğer üyelerin güvenliği açısından gizli tutmak ve 3. kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Aksi takdirde 3. kişilerin Site'ye erişimi ve kullanım koşullarını ihlal etmeleri nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk, zarara neden olan üyeye ait olup, Site Sahipleri'ne hiçbir sorumluluk yüklenemez.

3. Site'ye Facebook, Google vs hesapları aracılığı ile bağlanılarak Üye olunabilir. Ek olarak Site üzerinden, gerekli bilgiler girilmek suretiyle de Üyelik mümkündür.

4. Üyeler, kendileri tarafından Site'ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte "İçerik" olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından eklenen İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde; Site Sahipleri söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Site'den kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra Site Sahipleri, kullanım şartlarının kullanıcı ya da üyeler tarafından ihlal edilmesi durumunda, üyenin Site yazarlığına son verebilir, Site'ye erişimini engelleyebilir, yazılarını yayından kaldırabilir. Bu durumda Site Sahipleri'nin Üye'ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

(a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir içeriğe yer verilemez.
(b) Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.
(c) Hakaret -Taciz: Site'de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı bu mahiyetteki fotoğraflar da dahil olmak üzere- imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.
(d) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.
(e) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.
(f) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.
(g) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.
(h) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.
(i) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Üyeler, Site sayfasını ve içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ve Hakan Erman ve Utku Erdener'in önceden açık ve yazılı onayını almaksızın herhangi bir robot, örümcek ve/veya başka otomatik aletler ya da manüel süreçler kullanmayacaklarını, bu içerikten türev eser yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teshir etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler. Bu kapsamda Üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Site Sahipleri ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden Site'den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar. Ayrıca Üyeler söz konusu ihlal/ihlaller nedeniyle Site Sahipleri'nin uğrayacağı her türlü zarardan da bizzat ve doğrudan sorumludur.
Üyeler, işbu Sözleşme'yi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, Site Sahipleri'ne söz konusu İçeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.
(j) Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiilleri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın sonlandırılacaktır.
(k) Kullanıcı Şikâyeti: Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hataen Sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına Site Sahipleri'ni uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanca incelenecek ve aykırılık varsa en kısa sürede giderilecektir.
(l) Site Sahipleri Tarafından Belirlenen Kriterler: Üyeler, Site'ye yükleyecekleri İçerik ve Site'de yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde Site Sahipleri tarafından belirlenen ve bir yazılım tarafından denetlenen "yükleme sınırlarına" uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükleme sınırlarını denetleyen yazılımda herhangi bir sorun ya da açık bulunması halinde dahi Üyeler açıklanan sınırlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Site Sahipleri tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya Site'nin amacı ile örtüşmeyen türden İçerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde, Site Sahipleri söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Siteden kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

Site Sahipleri tarafından belirlenen kriterlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

• Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama içeremez. Alaya alan türde eleştiriler yazılamaz. Üye herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri, cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu gibi durumlarda derhal Site Sahipleri'ne haber verilmelidir.
• Eleştiri - yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallardan uygulanabilir olanları Site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar için geçerlidir.
• Site'de Site Sahipleri'nin izni olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti yasaktır. Ayrıca spam içerik olarak addedilen yorumların yapılması da yasak olup; ihlal halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Üyelik iptal edilebilecektir.

II. YASAL SORUMLULUK

1. Üyelerimiz, Site'ye yükledikleri İçerik'ten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Site Sahipleri'nin söz konusu İçerik'ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.
2. İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Site Sahipleri Site'de daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunabilir.

3. Site, özellikle Site Sahipleri tarafından sağlanan İçerikleri de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. İşbu Sözleşme uyarınca, Site Sahipleri tarafından Site Sahiplerine ait İçerik üzerinde, Site'yi kullanan her bir Üyeye sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için; dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemez bir lisans verilmektedir. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir içerik, Site Sahipleri'nin yazılı onayı olmaksızın kullanılması, çoğaltılması, değiştirmesi, dağıtılması, depolama/saklanması yasaktır.

4. Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçeriklerden dolayı Site Sahipleri'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Site çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Site Sahipleri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. Üye, Site'ye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur. Üyeler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek ya da müdahale etme girişiminde bulunmak amacıyla herhangi bir alet, yazılım, araç kullanmayacaklarını, Site'ye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve yetkisiz işlem yapmayacaklarını, diğer üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak erişim sağlamayacaklarını ve bunları kullanmayacaklarını kabul ve beyan ederler. Aksi halde Site Sahipleri'nin bu ihlaller nedeniyle ödemek durumunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezası için üyeye aynen rücu edilir.

7. Site Sahipleri, Site dahilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğimi her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Üyelere kazanılmış hak tahsis etmez.

8. Site Sahipleri, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri ve içerikleri "Gizlilik Politikası" ve Üyeler ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Site Sahipleri aynı zamanda; Üye veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.

9. Site Sahipleri, Üyelerin Facebook hesaplarında Open Graph teknolojisi kapsamında, Site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. Site'ye Facebook hesabı aracılığı ile bağlanmakla Üyeler Site Sahipleri'ne bu izni vermiş olurlar.

10. Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda Site Sahipleri Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal, Üyenin iznine gerek olmaksızın Üye ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

11. İşbu Sözleşme; Üye Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme zaman içinde Site Sahipleri tarafından tek taraflı olarak güncellenebilir. Üye Site'ye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

12. Site Sahipleri, Site'de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Aynı şekilde, Site'de yer alan ve üyeler tarafından oluşturulan içeriklerin doğruluğunu, eksiksizliğini, yasalara uygun oluşunu, güvenilirliğini ve kullanabilirliğini garanti etmemekte ve doğru olmamaları halinde sorumluluk kabul etmemektedir.

Site Sahipleri, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve Uygulama'yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve Uygulama'nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Site Sahipleri'nin Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

13. Bu web sayfasının sunduğu bilgiler, üçüncü kişilerin sağladığı materyaller doğrultusunda iyi niyet prensibi ile sunulmaktadır. Site Sahipleri, bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve herhangi bir hata veya yanlış beyandan kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Burada içerilen bilgilere dayanarak yapılan eylemler karşılığında doğacak kayıp, hayal kırıklığı, ihmal veya diğer zararlar; hatta sözleşme, haksız fiil ya da herhangi bir hukuki zeminde oluşacak zararlar (şirket veya bireyin iflası veya tasfiye ile sonuçlanacaklar dahil) karşısında herhangi bir sorumluluk taşımayacağını açık bir şekilde ilanen beyan eder.

14. Taraflar arasında yapılan bu Üyelik Sözleşmesi'nin yorum ve icrasından doğan ve karşılıklı müzakereler yolu ile halledilemeyen bütün uyuşmazlıklara T.C. Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
15. Site üyeleri diledikleri zaman site üyeliklerini sona erdirebilirler ya da Site'yi kullanmaktan vazgeçebilirler. Üyeliklerine son veren, üyelikten çıkarılan ya da Site'yi kullanmayı bırakan kişiler siteye ekledikleri içeriklerin kaldırılması da dahil hiçbir şekilde Site Sahipleri'ne karşı bir talepte bulunamazlar.
16. Üye, Site'yi kullanarak işbu Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.